Missie
Omschrijving:

Met het ontwikkelen van een missie geven we aan wie we zijn, waarom de onderneming of organisatie bestaat en moet blijven bestaan. Een onderneming heeft één missie die we als organisatie zelf bepalen.

Info:
Versie: 2.0
Datum: 17 Jun 2009
Definitie
Een missie geeft aan wie we zijn, waarom we bestaan en waarom we moeten blijven bestaan.
 
Een goede missie zegt wie we zijn en wat onze toegevoegde waarde is. De missie start bij onszelf en moet, als het goed is, tot in de haarvaten van de organisatie doordringen. Iedere werknemer, iedere stakeholder moet de missie kunnen “voelen”. Misschien niet elke dag, maar een missie die nooit wordt ervaren is geen goede missie.
 
Organisaties die geen missie hebben of niet volgens de missie opereren, lopen het risico doelloos te handelen. Er is misschien wel een beleid, maar dat zal vooral gericht zijn op de korte termijn en niet bijdragen aan belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld investeringen of toetreding tot nieuwe markten. Zulke organisaties kunnen op zich jarenlang prima functioneren, maar kunnen ook snel in de problemen raken bij veranderende marktomstandigheden.
 
Doel
Het hebben van een missie dient een duidelijk doel en is nooit een doel op zich! Een missie geeft het handelen zin en betekenis en vormt de bindende factor binnen de onderneming. Met een goed geformuleerde missie geven we een duidelijke boodschap aan de actoren in de omgeving van de onderneming.
 
Kenmerken van een missie
  1. Eenvoudig – iedereen moet de missie kunnen begrijpen en “voelen”
  2. Richtinggevend – dus terug te vinden bij doelen van de organisatie
  3. Motiverend – heel belangrijk!
  4. Committerend – er is slechts één missie
  5. Uniek – waarin onderscheidt de onderneming zich van soortgelijke ondernemingen
  6. Optioneel - idealistisch
Wanneer een missie?
Ideaal is het natuurlijk wanneer een organisatie de missie formuleert bij de start. Daarmee is de richting direct duidelijk en kan de bedrijfsvoering verder worden ingevuld conform de missie. Dat scheelt veel vraagtekens onderweg.
 
Toch zien we vaak dat ondernemingen starten met het vaststellen van doelen. Zij komen in een latere fase pas toe aan het ontwikkelen van een missie (en een visie). Is dat een probleem? Niet, mits er een duidelijk beeld is van de gewenste richting, maar deze nog niet in een missie geformuleerd is. Ondernemingen die zo maar wat doen, kunnen ook zo weer verdwenen zijn.
 
Uiteenlopende beelden
Bij groeiende ondernemingen zien we vaak een geleidelijk uit elkaar lopen van ideeën van medewerkers en leiding over wat goed is voor de onderneming en voor de medewerker persoonlijk. Als die beelden sterk gaan verschillen kan een missie alsnog uitkomst brengen. Maar de kans bestaat dat het te laat is. Omschakelen wordt een lastige zaak, de organisatie is vleugellam.
 
Toetssteen bij fusies
Soms moeten we wachten met het ontwikkelen van een missie tot zich een situatie voordoet waarbij een duidelijk geformuleerde missie echt nodig is, bijvoorbeeld bij een fusie of samenwerking. Maar ook dan kan een bestaande missie bijdragen aan het helder maken van het verschil voor/na fusie. De ‘oude’ missie is dan de toetssteen voor de verandering.
 
Conclusie: een missie is nooit een luxe. Wie besluit zonder missie van start te gaan, zal in ieder geval moeten nagaan wat de consequenties van geen missie zijn.
Aanpak
Het ontwikkelen van een missie begint in ieder geval met de (h)erkenning van de noodzaak een missie te hebben. Ons uitgangspunt is, dat een organisatie opereert vanuit een missie (en visie). Het moet duidelijk zijn wat de consequenties zijn als er geen missie is. Of als de organisatie de missie niet serieus neemt.
 
Een missie ontwikkelen ligt primair bij het management en doen we bij voorkeur in samenwerking met alle medewerkers, omdat we dan vanaf de start maximale commitment hebben.
 
Bij multinationals is dat natuurlijk een onhaalbare zaak. Dan gaat het erom dat het management zelf de missie opstelt en naar buiten brengt. Daarbij is het te overwegen een voorlopig mission statement aan te bieden voor feedback. Alle stakeholders kunnen dat geven. Binnen bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld business units, zien we dan afgeleide missies.
 
Hulpmiddelen
Hulpmiddelen als softwarepakketten en checklisten zijn niet voorhanden. Een missie voor je onderneming zul je echt zelf moeten ontwikkelen.
 
Met brainstormsessies en enquêtes kan het topmanagement stakeholders (intern, extern) bij de ontwikkeling van de missie betrekken. Alleen al door de bovengenoemde kenmerken te hanteren, kun je richting geven aan de discussie. Daarnaast helpen voorbeelden van goede en slechte missies het denkproces op weg. Wel aangeven waarom je de missie goed of slecht vindt (toetsen aan kenmerken).
Voorbeelden
Goed voorbeeld: Ikea
We bieden een breed assortiment functionele en goed vormgegeven woonartikelen aan tegen zulke lage prijzen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze artikelen te kopen. Dat is het uitgangspunt bij al onze activiteiten; van productontwikkeling en inkoop tot de verkoop van artikelen in onze winkels wereldwijd.
 
Dit vinden wij een goed voorbeeld, omdat het voldoet aan de kenmerken:
• Eenvoudig – goed leesbaar, simpele taal voor iedereen, duidelijk wat ze willen
• Richtinggevend – aantal doelen springt eruit (breed, goed, laag, veel)
• Idealistisch – voor zoveel mogelijk mensen haalbaar
• Motiverend – er spreekt een duidelijke drive uit te blijven ontwikkelen
• Committerend – 1 missie voor iedereen
• Uniek – er zijn geen concurrenten bekend die zich zo profileren
 
Slecht voorbeeld: Goudse Verzekeringen
De Goudse wil de beste ondernemersverzekeraar van Nederland worden. Wij willen een bijdrage leveren aan een gunstig ondernemersklimaat. Wij ontwikkelen voor ondernemers producten en diensten die niet alleen financiële risico's afdekken maar ook de ondernemer werk uit handen nemen. De ondernemer kan zich daardoor volledig concentreren op zijn bedrijfsvoering. Daarmee helpen wij de ondernemer en ons intermediair verder.
 
Dit vinden wij een slecht voorbeeld, omdat het niet voldoet aan de kenmerken:
• Eenvoudig – beetje bombastisch en al snel ‘onrealistisch’ (beste van Nederland)
• Richtinggevend – redelijk (gunstig klimaat, werk uit handen)
• Motiverend – matig, vrij zakelijk, weinig drive
• Committerend – redelijk (ondernemer, intermediair)
• Uniek – plak er een andere naam bij en het verhaal staat nog steeds; niet uniek dus
• Idealistisch - ontbreekt
Missie Webboek
Creëer een platform dat het vakgebied van de bedrijfsvoering verder ontwikkelt, meer volwassen en praktisch toepasbaar maakt.

Het Webboek Bedrijfsvoering is een platform voor professionals bedrijfsvoering die met elkaar de passie delen zichzelf en het vakgebied te willen ontwikkelen. Het Webboek is gebaseerd op een continue groei van vakkennis en een community van vakgenoten die onderling kennis uitwisselen, elkaar inspireren en ondersteunen bij praktische zaken.
 
Het Webboek heeft geen winstoogmerk, maar helpt business te ontwikkelen voor de mensen die zich met het Webboek verbinden. In een periode van 3 tot 5 jaar heeft het Webboek een zodanige inhoud en omvang van community bereikt dat ‘men’ het Webboek als belangrijkste bron voor bedrijfsvoering ziet.
 
Reageer op dit artikel
Titel
Naam *
   
E-mail *
*Uw e-mail adres wordt niet op de website getoond. Alleen de redactie ven het Webboek Bedrijsvoering kan uw e-mail adres zien.
   
Zelf een interessant artikel gelezen of geschreven? Email de redactie! ›
 
Nog geen reacties op dit artikel.
Nog geen bijlagen op dit artikel.
©2008 Webboek Bedrijfsvoering All rights reserved.